Privacy en actievoorwaarden

 1. De uitdager gaat akkoord dat wij de organisatie op de hoogte brengen dat hij de organisatie heeft gechallenged.
 2. De uitdager gaat akkoord dat zijn naam op de website zichtbaar wordt.
 3. De uitdager gaat akkoord dat als hij een prijs wint zijn naam gemeld wordt bij de berichtgeving.
 4. De GGD heeft het recht een deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd indien de deelnemer onjuiste, onvolledige of misleidende gegevens heeft verstrekt.
 5. De uitgedaagde organisatie zegt toe rookvrij te worden om in aanmerking te komen voor de hoofdprijs.
 6. De uitdager en de gechallengede plek winnen gezamenlijk de hoofdprijs.
 7. De GGD trekt uit de andere uitdagers de winnaars voor de persoonlijke prijzen.
 8. Het Prijzenpakket bestaat uit een hoofdprijs, te weten een clinic naar keuze voor 30 personen op het KNVB terrein in Zeist. Vervoer voor 30 personen zit bij de prijs inbegrepen. Vijf individuele prijzen voor de uitdagers, te weten twee activity trackers en drie beweegspelen en tien boeken De Verademing.
 9. De prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten.
 10. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd en/of getelefoneerd.
 11. De GGD behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van
  reden de actie stop te zetten of te wijzigen.
 12. Deelname aan de wedstrijd houdt acceptatie van de actievoorwaarden in.
 13. Betwisting van de voorwaarden in het reglement wordt niet in overweging genomen.

 

Vastgesteld op 25 oktober 2018